Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Nawigacja

Strona główna O Obserwatorium Zakończenie projektu

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski

16 października 2015 r. odbyła się w Krakowie konferencja „Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski”. Wydarzenie, wpisujące się w obchody 25-lecia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, było podsumowaniem dwóch projektów realizowanych przez Urząd na przestrzeni ostatnich lat: „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” oraz „Budowa krajowego sytemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”.

Podczas części plenarnej konferencji dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dziękowała osobom oraz instytucjom partnerskim, bez których nie udałoby się zrealizować obu projektów. W przypadku „Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” wyróżnieni zostali pracownicy powiatowych urzędów pracy zaangażowani w latach 2010-2014 w badanie „Barometr zawodów”. Z kolei w projekcie „Budowa krajowego systemu kwalifikacji” podziękowania otrzymali przedstawiciele instytucji, którzy współpracowali podczas pilotażu procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przeprowadzonego w Małopolsce w latach 2014-2015 oraz doradcy zawodowi biorący udział w testowaniu bilansu kompetencji – metody wspierającej identyfikację i dokumentowanie efektów uczenia się, który został zrealizowany w Małopolsce na przełomie 2014 i 2015.
 
Druga część konferencji była podzielona na trzy ścieżki tematyczne:
 
Kwalifikacje na potrzeby rynku pracy
Trendy w uczeniu się
Małopolanin na rynku pracy

 
Uczestnikom pierwszej ścieżki zaprezentowano doświadczenia z testowania rozwiązań dla zintegrowanego systemu kwalifikacji. Doświadczenia zebrane podczas pilotażu pozwoliły na zaobserwowanie mocnych i słabych stron projektowanego systemu, co umożliwiło opracowanie rekomendacji dla stworzenia przyjaznego i nieskomplikowanego systemu kwalifikacji. Podczas prezentacji można było dowiedzieć się, w jaki sposób, według prowadzących pilotaż, system mógłby funkcjonować w przyszłości w zakresie ustanawiania kwalifikacji rynkowych oraz zapewnienia jakości kwalifikacji w instytucjach certyfikujących. Ponadto przedstawiono uczestnikom, zaobserwowane podczas pięciu lat badań potrzeb zatrudnieniowych, zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez małopolskich pracodawców. Pokazano również, jak zmieniła się filozofia prowadzenia badań pracodawców i w jak sposób partnerska współpraca z takimi podmiotami jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zwiększyła efektywność działań badawczych.
 
W drugiej ścieżce przeanalizowano wpływ mechanizmów rynkowych, społecznych i indywidualnych wyborów na sytuację młodych osób na rynku pracy. Zaprezentowano wyniki badań losów absolwentów małopolskich szkół zawodowych, realizowanych przez Obserwatorium od 2009 roku oraz ich praktyczne wykorzystanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Po przerwie zaprezentowano przebieg i efekty nadzorowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pilotaży potwierdzania kompetencji dla kwalifikacji operator obrabiarek CNC, zarzadzanie nieruchomościami, trener zarzadzania, prowadzenie wypieków w jednostkach handlowych oraz kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z narzędziami i metodami wykorzystywanymi w procesie potwierdzania kompetencji oraz prześledzili ścieżkę potwierdzania kompetencji i zdobywania kwalifikacji od strony osoby zainteresowanej jej uzyskaniem.
 
Zmiany na małopolskim rynku pracy w latach 2004-2013 oraz prognozy na najbliższe kilka lat były tematem poruszanym podczas trzeciej ścieżki. W prezentacji Pracujący Małopolanie. Wczoraj – dziś – jutro poddano analizie rynek pracy pod kątem takich cech, jak charakter wykonywanej pracy, płeć, poziom wykształcenia i wiek. W dalszej części pokazano, jaki jest zasięg i natężenie dojazdów do pracy w województwie małopolskim oraz jak zmieniały się kierunki, skala i natężenie dojazdów w latach 2006-2011. Ścieżkę zamykała prezentacja narzędzi on-line, które mogą wspierać mieszkańców regionu w ich wyborach edukacyjno-zawodowych. Należą do nich serwis internetowy „Barometr zawodów – Małopolska” oraz będące efektem współpracy ponadnarodowej informacje na temat sytuacji na rynku pracy w zawodach, które docelowo znajdą się w serwisie internetowym www.pociagdokariery.pl.
 
Uzupełnieniem i podsumowaniem ścieżek tematycznych były panele dyskusyjne, podczas których rozmawiano o możliwościach dopasowania kwalifikacji do rynku pracy, o roli szkół, pracodawców, samorządów w tym procesie oraz o narzędziach wypracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, które mogą wpływać na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynkowych. Uczestnicy pilotażu rozwiązań dla zintegrowanego systemu kwalifikacji podzielili się z kolei swoimi doświadczeniami i opiniami z udziału w projekcie. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Piotr Prokopowicz z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Mróz – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Praktyk” w Wielogłowach, Halina Małgorzata Polaska – pedagog szkolny i doradca zawodowy w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, Marek Filipczyk – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, Krystyna Łabędzka – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, Barbara Matyaszek-Szarek – Prezes Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o., Marcin Stemkowicz – Prezes Klaster Sp. z o.o., Wiktor Adamus – Rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz osoby, które potwierdziły swoje kompetencje w małopolskim pilotażu, przedstawiciele przedsiębiorstw zgłaszających pomysły na kwalifikacje i doradcy zawodowi testujący metodę bilansu kompetencji.
 
Prezentacje:
 
Wybory edukacyjne Małopolan
 
Ścieżka 1.: Kwalifikacje na potrzeby rynku pracy

Moduł 1.:
Moduł 2.:

 

Ścieżka 2.: Trendy w uczeniu się

Moduł 1.:

Moduł 2.:

 

Ścieżka 3.: Małopolanin na rynku pracy

Moduł 1.:

Moduł 2.:

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry