Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Konferencje European Day&Annual Meeting

Międzynarodowe konferencje European Day i Annual Meeting odbyły się w Krakowie w dniach 11-12 października 2012 r. Zorganizowane zostały przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Instytutem Gospodarki, Pracy i Kultury Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Tematem przewodnim pierwszej konferencji - European Day - było mierzenie mobilności geograficznej przez regionalne i lokalne obserwatoria rynku pracy. Zaprezentowano m.in. badania migracji w Polsce przeprowadzone dla trzech regionów: Małopolski, Śląska oraz Dolnego Śląska, a także wybrane aspekty mierzenia mobilności w skali globalnej. Goście konferencji wskazywali na trudności w monitorowaniu oraz definiowaniu zjawiska, zróżnicowanego m. in. pod względem czasu (migracja krótko- i długoterminowa) i potencjału migrantów (ich umiejętności i kompetencji).

W trakcie konferencji dyskutowano również nad sposobami mierzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Efekty dotychczasowych działań - zestaw wskaźników monitorowania - zaprezentowała grupa robocza składająca się z przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy. Poruszano m.in. kwestie związane z dostępem do danych oraz możliwościami wdrożenia wypracowanego narzędzia.  

Tematem przewodnim Annual Meeting było monitorowanie zapotrzebowania na kwalifikacje. W trakcie wystąpień poruszano m.in. problemy związane z niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, omawiano kwestie jakości wykonywanej pracy oraz szkoleń dla pracowników. Jako przykłady dobrych praktyk zaprezentowano działania podejmowane w zakresie szkolnictwa zawodowego w województwie małopolskim, a także sposoby badania kompetencji w jednym z regionów Hiszpanii.

Każda konferencja składała się z dwóch części: plenarnej, podczas której miały miejsce wystąpienia poszczególnych prelegentów, oraz warsztatowej, przeznaczonej na dyskusję w grupach.

W spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób z 15 krajów. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej (w tym instytucji rynku pracy), instytutów badawczych i uczelni wyższych. Prelegenci reprezentowali m. in. Światowe Stowarzyszenie Publicznych Służb Zatrudnienia (WAPES), Komisję Europejską, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa oraz grupę roboczą wojewódzkich urzędów pracy. 

Konferencje European Day i Annual Meeting odbywają się co roku w innym kraju. Organizowane są w ramach Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy, skupiającej przedstawicieli instytucji zajmujących się badaniami rynku pracy, w tym uczelni wyższych, instytutów badawczych i administracji publicznej. W 2013 r. członkowie sieci spotkają się w Bilbao, w Hiszpanii.

Co roku w związku z konferencjami wydawana jest tzw. antologia – przegląd podejść i sposobów badania wybranych obszarów rynku pracy. Tegoroczną publikację zatytułowano „Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives”. Znalazły się w niej dwa artykuły: przygotowane przez przedstawicielki Obserwatorium oraz ekspertkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 

Galeria zdjęć
European Day&Annual Meeting

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry