Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Nawigacja

Strona główna O Obserwatorium Geneza

Geneza projektu

Właściwa informacja jest niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego, w szczególności programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym kształtowania polityki rynku pracy.

Od wielu lat w Małopolsce podkreślano konieczność podjęcia działań, które umożliwią lepsze rozpoznanie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych oraz dostosowanie działań podejmowanych w ramach sektora edukacyjnego do wymagań stawianych przez współczesną gospodarkę.

Odpowiadając na te potrzeby Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął w kwietniu 2006 roku realizację projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji". Realizacja działań pilotażowych zakończyła się w grudniu 2007 r.

Środki na realizację projektu pilotażowego pozyskano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz budżetu państwa.

W projekcie współpracowały instytucje partnerskie zaangażowane w monitorowanie regionalnego rynku pracy i kształtowanie polityki zatrudnienia w Małopolsce:

 • Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM)
 • Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM
 • Departament Edukacji i Sportu UMWM
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie.


Głównym zamierzeniem projektu było wspieranie rozwoju zaplecza informacyjnego tak, by realizację regionalnej polityki społeczno-gospodarczej uczynić skuteczniejszą i bardziej adekwatną do potrzeb. Aby osiągnąć zamierzony cel Obserwatorium podjęło działania na rzecz wypełnienia luk informacyjnych wskazanych przez instytucje działające na szczeblu regionalnym (prowadzenie badań i analiz), gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o rynku pracy (stworzenie biblioteki zasobów informacyjnych oraz modułu wizualizacji danych) oraz wypracowania modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją.

Projekt miał charakter innowacyjny - w momencie powstania nie miał odpowiedników w regionie.

Działania zrealizowane w latach 2006-2007 stanowiły bazę doświadczeń i zaczątek dla Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, uruchomionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w 2008 roku, a także trzech innych regionalnych Obserwatoriów:

 • Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju
 • Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki
 • Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.

 • Wstecz
 • Drukuj
 • Poleć znajomemu
 • Do góry