Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Nawigacja

Strona główna O Obserwatorium 5-lecie Obserwatorium

5-lecie Obserwatorium i konferencja pt. Małopolski pracodawca: Zatrudnię...

17 czerwca 2011 r. w Hotelu Park Inn w Krakowie odbyła się konferencja pt. Małopolski pracodawca: „Zatrudnię…”, zorganizowana przez Obserwatorium we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy zapoznali się z wynikami badań dotyczących zapotrzebowania na pracowników, zawody i kwalifikacje. Spotkanie było również okazją do podsumowania 5 lat działalności Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • Wyniki badań a decyzje
  • Czego brakuje pracodawcom na rynku pracy?
  • Zapotrzebowanie na zawody – jak to robią inni w Europie.

Każdy z bloków składał się z dwóch prezentacji oraz panelu dyskusyjnego.

W pierwszej części działalność Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przedstawiona została w kontekście potrzeb informacyjnych Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Uczestnicy panelu - osoby kierujące instytucjami ważnymi dla rozwoju edukacji i rynku pracy, podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania wyników badań przy podejmowaniu decyzji. 

W drugiej części prelegenci zaprezentowali wyniki badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców oraz badań struktury kompetencji na polskim rynku pracy, prowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., jacy pracownicy byli najbardziej pożądani na rynku pracy w 2010 roku, w jakich zawodach pracodawcy mieli problemy z rekrutacją i dlaczego oraz jakim potencjałem dysponują firmy szkoleniowe. Uzupełnieniem wyników badań były panelowe wypowiedzi przedstawicieli instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia i pracodawców.

Na koniec zgromadzeni zapoznali się z metodami prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, jakie stosuje się w Finlandii i Czechach. W panelu omówiono m.in. zalety i wady stosowania metod jakościowych i ilościowych w badaniach kompetencji pracowników, możliwości współpracy międzynarodowej na tym polu oraz porównywania danych.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. Krzysztof Grzegorz Strzałkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Joanna Urbanowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Stanisława Skwarło - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy, prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marek Piwowarczyk - Przewodniczący małopolskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Krzysztof Jakóbik - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wanda Brześcińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także przedstawiciele starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, biur karier, agencji zatrudnienia i małopolskich pracodawców. Swoimi doświadczeniami podzielili się również goście zza granicy Jouni Marttinen - Starszy Doradca w Zespole ds. Zatrudnienia, Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Centrum Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowiska Południowo-Zachodniej Finlandii, Timo Ronkainen - Dyrektor ds. Administracyjnych Centrum Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowiska Północnej Ostrobotni w Finlandii oraz Marta Salavova - analityk Krajowego Obserwatorium Zatrudnienia i Szkoleń w Republice Czeskiej.

Krótkie informacje o prelegentach i panelistach dostępne są w skrypcie konferencyjnym.

Prezentacje:


  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry