Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

"Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych" (IOSS) powstał w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Gromadzone są w nim informacje statystyczne (wskaźniki) cenne z punktu widzenia wdrażanych polityk publicznych.

Baza obejmuje dane z zakresu pomocy społecznej, demografii, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, a także rynku pracy, edukacji i migracji. Dane do wskaźników pochodzą ze sprawozdań rocznych MPiPS-03, Banku Danych Lokal-nych GUS, sprawozdań Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, sprawozdań PEFRON dla samorzą-dów wojewódzkich, sprawozdań Komendy Głównej Policji, sprawozdań Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie i raportów Urzędu Statystycznego w Krakowie. Informacje dostępne są na poziomie kraju, województwa małopolskiego, powiatów Małopolski oraz jej gmin. Prezentowane są na mapach, wykresach i w tabelach. Obejmują okres od 2007 r.

Pod koniec 2013 r. dzięki współpracy Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej i Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w serwisie pojawiła się moduł, umożliwiający łatwe i szybkie odnalezienie oraz pobranie na dysk wszystkich dostępnych danych dla wybranej jednostki terytorialnej (czyli gminy lub powiatu województwa małopolskiego). Od początku 2014 r. Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przejęło odpowiedzialność za rozwijanie serwisu w dziedzinach związanych z rynkiem pracy i edukacją. Jednocześnie w serwisie projektu wyłączony został moduł "Wizualizacja danych", który pozwalał porównywać małopolskie powiaty i podregiony ze względu na wartości wybranych wskaźników, takich jak wskaźniki rynku pracy (w tym za-trudnienia i bezrobocia), edukacji i wykluczenia społecznego. Informacje w nim gromadzone będą teraz udostępniane w „Internetowym Obserwatorze Statystyk Społecznych".

Zachęcamy do korzystania z serwisu pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym doradców zawodowych, pracowników akademickich biur karier, jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Informacje zamieszczone w IOSS mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją z obszaru polityki społecznej, rynku pracy i edukacji, w tym projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.statystyki.obserwatorium.wup-krakow.pl.

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry