Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS
Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2015
WWW
Nr katalogowy:
2226
Autor / Wykonawca:
Wydawca / Zleceniodawca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kraków www.wup-krakow.pl
Miejsce i data opublikowania:
Kraków, czerwiec 2016
Ilość stron:
54
Częstotliwość opracowania i aktualizacji:

Cykliczny - rocznie

Opis publikacji:

Ocena sytuacji na rynku pracy to coroczna analiza małopolskiego rynku pracy, przyjmowana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Zawiera podstawowe informacje demograficzne o ludności Małopolski oraz o rynku pracy i bezrobociu. Prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego. Kolejne edycje Oceny udostępniamy w kwietniu każdego roku.

 • Obszary i zakresy tematyczne

  • Wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców

   Struktura wykształcenia mieszkańców

   Kwalifikacje i umiejętności osób wchodzących i znajdujących sie na rynku pracy

  • Proces kształcenia

   Edukacja przedszkolna

   Powszechność kształcenia

  • Aktywność zawodowa i bezrobocie

   Charakterystyka osób bezrobotnych

   Struktura i poziom bezrobocia

   Aktywność i bierność zawodowa

  • Grupy defaworyzowane na rynku pracy

   Młodzież

   Osoby niepełnosprawne

   Osoby powyżej 50 roku życia

   Kobiety

  • Migracje

   Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

  • Struktura gospodarki narodowej

   Podmioty gospodarcze według branż

   Struktura gospodarki według sektorów (przemysł, usługi, rolnictwo)

   Rozkład przestrzenny podmiotów gospodarczych - wskaźnik przedsiębiorczości

  • Struktura zatrudnienia i zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje

   Pracujący i zatrudnieni wg sektorów gospodarki i branż

   Zapotrzebowanie pracodawców na określone zawody, umiejętności i kwalifikacje

   Typy i struktura ofert pracy

  • Instytucje rynku pracy

   Statystyka publiczna, rejestry bezrobotnych i narzędzia informatyczne rynku pracy

   Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP, OHP)

  • Strategie i programy rynku pracy

   Sprawozdania i ewaluacje programów / polityk publicznych

  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

   Pośrednictwo pracy (w tym EURES)

   Działania na rzecz wzrostu zatrudnienia

   Instrumenty aktywizacji zawodowej (staż zawodowy, prace interwencyjne itp.)

   Informacja i doradztwo zawodowe

 • Rodzaj publikacji

  • Sprawozdanie
 • Zakres geograficzny

  • Regionalny - województwo małopolskie
 • Dostępność

Data dodania: 21/09/2016
Liczba wyświetleń strony: 1293 (unikalnych: 1175)
Liczba pobrań publikacji: 366
Moduł statystyk uruchomiono: 08/12/2008

- publikacja wprowadzona przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
- publikacja wprowadzona przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
 • Wstecz
 • Drukuj
 • Poleć znajomemu
 • Do góry